موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

  :فروش انواع ورق گرم و سرد به صورت شيت يا كلاف

شرکت آهن وفولاد درخشان اراک به عنوان نماینده فولاد مبارکه درمرکزو غرب کشور مفتخر است که در طی یازده سال فعالیت خود توانسته رضایت مشتریان خود در  ارائه انواع محصولات جلب کند.

: این شرکت  توانایی توزیع انواع تولیدات  فولاد مبارکه را دارا می باشد که به برخی از آنها اشاره می کنیم

  : ورق گرم

ورق گرم از ضخامت 1 الی 16  میلیمتربصورت شیت  در ابعاد مختلف یا کلاف .
ورق گرم از ضخامت 16به بالا بصورت شیت در طول 6 الی 12 متر(ازسایر منابع غیر از فولاد مبارکه).

  : ورق سرد

ورق سرداز ضخامت 3/0 الی 99/2 میلیمتربصورت شیت در ابعاد مختلف یاکلاف.

: ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه از ضخامت 3/0 الی 3 میلیمتربصورت شیت در ابعاد مختلف و کلاف(بصورت ساده یا فرم شده).

: ورق رنگی

ورق رنگی از ضخامت 5/0 الی 1 میلیمتربصورت شیت در ابعاد مختلف و کلاف(بصورت ساده یا فرم شده).

: ورق روغنی

ورق سرد روغنی از ضخامت 4/0 الی 99/2 میلیمتربصورت شیت در ابعاد مختلف و کلاف(بصورت قطعه کار).

: ورق اسید شوئی

ورق اسید شوئی از ضخامت 5/1 الی 3 میلیمتربصورت شیت در ابعاد مختلف و کلاف(بصورت قطعه کار).

   
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1