موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

: تبديل كلاف سرد به ورق ضخامت (3/0 الي 3) ميليمتر

شرکت آهن و فولاد درخشان اراک دارای دو دستگاه شيت كن سرد ورق تا  ضخامت 2 میلیمتر می باشند این دستگاه ها قادر به برش انواع ورق های سرد از ضخامت 3/0الی 3 میلیمتر و حداکثرتا عرض 1250میلیمتر و همچنین تاطول حداکثر 3000میلیمتر می باشنداین دستگاه ها قابلیت برش انواع ورق های گالوانیزه ,ورق های رنگی ورق های روغنی را دارا می باشند.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1