موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

  : خمکاری وشکل دادن ورق ها

این شرکت با در اختیار داشتن دستگاه پرس برک امکان خمکاری و شکل دادن انواع ورق به شکل ها و خم های هندسی منظم با شعاع های مختلف دارا می باشد این دستگاه امکان خمکاری انواع ورق تا ضخامت حداکثر 12 میلیمتر و طول حداکثر 6 متر دارا می باشد.

: عرضه ورقهاي پوشش رنگي و گالوانيزه بصورت سينوسي ، ذوزنقه اي

با توجه به کاربردروزافزون ورق های کرکره ای با رنگهای متنوع بعنوان پوشش درسقف سوله هاوپارکینگها این شرکت با در اختیار داشتن  امکانات و تجهیزات ساخت کرکره  امکان تولید و ساخت کرکره به شکل های سینوسی و ذوزنقه ای در طولهای متفاوت را دارا می باشد.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1