موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

: تبديل كلاف گرم به ورق تا ضخامت 16 ميلي   مترو برشکاری و تولید قطعات

کلاف های گرم ورق های سیاه از ضخامت  6/1الی16 میلیمترمی باشند که برای تبدیل کلاف به  ورق مراحل زیر طی می شود. این دستگاه می تواند کوئل را در طول های مورد نیاز صنایع مختلف برش دهد ضمنا ورق از ضخامت 16 میلیمتر به بالا به صورت ورق  شیت 6 الی 12 متری به کارخانه وارد می شودو برای تبدیل به ابعاد کوچکتر جهت مشتری از برش گیوتین استفاده  می شود.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1