موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

  : برشكاري
  : تبديل ورق به انداز های کوچکتر جهت تولید ومشتری
 

: برش گیوتین

شرکت آهن وفولاد درخشان اراک دارای گیوتین های مختلف با مشخصات ذیل برای برش ورق های با شکل هندسی منظم به ابعاد مختلف می باشد:

3×2000 mm ماشين گيوتين .1
5×2000 mm ماشين گيوتين .2
20×3000 mm ماشين گيوتين .3
20×6000 mm ماشين گيوتين .4
20×2000 mm ماشين گيوتين .5

پس از اینکه کلاف گرم بصورت ورق در طول های مختلف برش خورد بر حسب طول برش خورده جهت تهیه قطعه مورد نظر به گیوتین های 2 متری و یا 3متری ویا 6متری منتقل می شود تا قطعه به اندازه ویا شکل هندسی مورد نظر برش بخورد این شرکت قابلیت برش انواع قطعات مورد نیاز صنایع ساختمانی , پروژه های صنعتی  در ابعاد و اشکال مختلف را دارا می باشد.

   
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1