موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

  واحد رنگ و سندبلاست و بسته بندي

اين شركت با در اختيار داشتن واحد رنگ و سندبلاست با امكانات ذيل در كنار ساير واحدها توانايي اجراي رنگ و سندبلاست را در انواع پروژه ها دارا مي باشد.

: امكانات  

دو دستگاه كمپرسور جهت رنگ و سندبلاست

-

تجهيزات كامل رنگ و سندبلاست

-

سالن مجزا براي سندبلاست به همراه جرثقيل سقفي 10 تن

-
       
   
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1