موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

  : تبدیل ورق به کویل تسمه

: خط نواربر

 این شرکت با در اختیار داشتن یک خط تمام اتوماتیک و پیشرفته نوار بر  انواع کویل تسمه تاضخامت حداکثر6 میلیمتر و عرض حداقل 15 میلیمتررا تولید نماید.

   
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1