موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

  : گواهی نامه

شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک دارای تاییده ارائه خدمات و خرده فروشی شرکت فولاد مبارکه در استان مرکزی با رتبه الف

   

شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک دارای خط مشی نظام مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 می باشد .

هدایت کلی سازمان در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده با ممیزی و بازنگری و بهبود مستمر صورت می گیرد.

   

شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک دارای خط مشی نظام مدیریت کیفیت ISO14001:2004 می باشد .

هدایت کلی سازمان در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده با ممیزی و بازنگری و بهبود مستمر صورت می گیرد.

   

شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک دارای خط مشی نظام مدیریت کیفیت ISO 18001:2007 می باشد .

هدایت کلی سازمان در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده با ممیزی و بازنگری و بهبود مستمر صورت می گیرد.

   

شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک در لیست سازندگان و فروشندگان مورد تایید (Approved Vendor List ) شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد.

   

شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک عضو انجمن صنایع همگن ریلی استان مرکزی

   

شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک دارای پروانه بهره برداری تولید واگن باری سنگین و اسکلت های فلزی و سوله از وزارت صنایع و معادن

   

شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک دارای پروانه بهره برداری تولید مخازن فلزی ثابت از وزارت صنایع و معادن

   
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1