موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

  :و انواع برش گازی ریلی CNC برش گازی
 

: CNC برش

شرکت آهن و فولاد درخشان اراک با در اختیار داشتن  دستگاه برش   CNC امکان برش انواع ورق های گرم از ضخامت 3 تا ضخامت 120 میلیمتر را با انواع شکل های هندسی منظم وغیر منظم را دارا می باشدنحوه عملکرد این دستگاه به این صورت است پس از اینکه نقشه ها و کارت برش قطعات موردنظر توسط نرم افزار های  کامپیو تری تهیه شد به کامپیوتر دستگاه داده می شود تا برش با توجه به نقشه مورد نظر انجام شود.

   
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1