موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

    واحد مونتاژ
    امكانات و تجهيزات
: اين واحد با استفاده از تكنسينهاي مجرب و كارگران ماهر و با در اختيار داشتن دستگاهها و تجهيزاتي نظير

40 دستگاه جوش CO2

-

دستگاههاي ركتيفاير

-

تجهيزات و ابزار آلات كارگاهي

-

دستگاه جوش زيرپودري

-

دستگاه برش پلاسما

-

كرين هاي سقفي 30 و 25 و 10 تن

-

بالابرهاي 20 و 60 تني جهت ساخت و تعمير انواع واگن

-

جرثقيل هاي بازويي 1 تن

-

اتصال به شبكه حمل و نقل ريلي راه آهن

-

و فضاهاي كارگاهي بالغ بر 4000 متر مربع و مجزا از كارگاههاي قطعه سازي در جهت هر چه با كيفيت تر شدن محصولات گام مي نهد.

   
   
   
   
   
       
       
   
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1