موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

    واحد بارانداز

اين شركت با در اختيار داشتن واحد مجزا بارگيري و تخليه با امكانات ذيل توانايي حمل بار به تمام نقاط كشور را دارا مي باشد.

: امكانات  

كاميون كفي 24 تن

-

جرثقيل موبايل 10 تن

-

جرثقيل هاي دروازه اي 30تن

-

دستگاههاي ليفتراك 5 تن و 3 تن

-

واكنت هاي حمل بار بين سالنهاي توليد و انبار

-

باسكول هاي تريلي كش 60 تن

-

اتصال به شبكه حمل و نقل ريلي راه آهن

-
   
   
   
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1