موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

: واحد قطعه سازي

اين واحد با استفاده از تكنسين و كارگران ماهر و در اختيار داشتن تجهيزات و امكاناتي مناسب كه برخي از آنها در ذيل آمده قابليت توليد قطعات مختلف را دارا مي باشد.

  : امكانات و تجهيزات  
 

دستگاه برش گازي CNC به ابعاد ميز 6×4 متر با ضخامت برش 200 ميلي متر

-
دستگاه نيمه اتوماتيك برش گازي در طول طبق اندازه دلخواه -
دستگاه تبديل كلافهاي رنگي و گالوانيزه به ورق كركره اي سينوسي و ذوزنقه و شادولاين جهت پوشش سازه هاي فلزي -  
دستگاه رول فرمينگ توليد پروفيل Z به ابعاد 180 تا 220 ميليمتر با ضخامتهاي 2 تا 4 ميليمتر و در طولهاي مختلف -  
  دستگاه نواربر جهت توليد انواع كويل تسمه تا ضخامت 6 ميليمتر -
  دستگاه گيوتين با قابليت برش ورق تا ضخامت 20 ميليمتر و طول 6000 ميليمتر -
دستگاه پرس برك هيدروليك با قابليت خمكاري ورق تا ضخامت 10 ميليمتر و طول 7800 ميليمتر -  

دستگاه پرس برك هيدروليك با قابليت خمكاري ورق تا ضخامت 15 ميليمتر و طول 6000 ميليمتر

-  
  دستگاه گيوتين با قابليت برش ورق تا ضخامت 20 ميليمتر و طول 3 متر -
  دستگاه گيوتين با قابليت برش ورق تا ضخامت 20 ميليمتر و طول 2 متر -
  دستگاه كوئل بازكن ورقهاي گرم با قابليت برش ورق تا ضخامت 16 ميليمتر و عرض 1800 ميليمتر در طولهاي مختلف -
دستگاه كوئل بازكن ورقهاي سرد با قابليت برش ورق تا ضخامت 2.99 ميليمتر و عرض 1.5 متر -  
دستگاههاي پخ زن تا ضخامت 16 ميليمتر -  
دستگاههاي سوراخكاري شامل دريل هاي راديال و ستوني -  
  دستگاههاي پرس 63 تن، 43 تن ضربه اي براي عمليات پانچ و گوشه زني -
دستگاههاي جرثقيل بازويي 1 تن -
دستگاه رول با قابليت رول كردن ورق با ضخامت 15 ميليمتر و عرض 2.5 متر جهت شل مخازن -  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1